Hva betyr strømordningen for deg?

None

Hva betyr strømordningen for deg?


Mange sliter med å forstå den nye strømstøtteordningen, og det er ikke rart. Den er komplisert og til tider misledende. Flere forbrukere så for seg at staten ville ta 55% av regningen i desember og 80% i de påfølgende månedene, men det stemmer ikke. Derfor har vi i Ung Kapital laget Strømstøttekalkulatoren. Den viser deg hvor mye du faktisk får i støtte!

Ikke alle strømregninger er like, noen kommer enkelt forklart mens andre er pakket inn i komplisert språk og mye unødvendig tilleggsinformasjon.


Strømordningen - hvordan regnes den ut?

Når staten sier at alle norske husholdninger skal få støtte til å betale strømmen sin frem til mars 2022. Ordningen gjelder for all strøm opptil 5000 kWh. Dette betyr at forbruk over 5000 kWh per måned, ikke vil støttes av ordningen. Det er også viktig å merke seg at staten ikke tar utgangspunkt i din gjennomsnittsspotpris når de kalkulerer støtteordningen.

I det siste har det vært mye snakk om "spotpris" og "nordpool". Spotpris er prisen på strømmen, den fungerer nesten som en aksje på Oslo børs. Bare at det er prisen på hva strømmen koster i Norge. Det er Nordpool som har data på dette i Norge. Vi har i vår kalkulator tatt utgangspunkt i Nordpool sin data. Når staten da skal gi deg 55% 'støtte' på strømregningen så kalkuleres det slik:

(Gjennomsnittlig spotpris - terskelpris)*kompensasjonsgrad*MVA

Tallet du får ut fra denne formelen ganger du så med forbruket ditt, da vet du hvor mye penger du får med støtte ordningen. Så for Desember i Bergen vil denne kalkulasjonen sett slik ut:

(176,69øre - 70øre)*0.55*1,25 = 73,34 øre

Ut i fra utregningen ser vi at de 55% støtte gir deg -70 øre i støtte per kWh i Bergen for Desember måned. Hvordan dette blir for akkurat deg styres av hvilken type avtale du har. Støtteordningen blir trukket fra på nettleien din og ikke strømmen din. Dette i seg selv har ingenting å si for ditt regnestykke.


På bakgrunn av dette kan din strømstøtte-prosent variere avhengig av spotpris og hvor store faste kostnader du har som forskjellige tilleggsprodukter og nettleie. De alle fleste vil få en strømstøtteprosent som er lavere enn 55%. Test selv her!


Enova-avgiften - Hva er denne avgiften?

Enova-avgiften er kort forklart en avgift som kreves inn av staten for å hjelpe Norge i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Avgiften kreves inn av det statsopprettede selskapet Enova for å bygge opp 'Energifondet' i Norge.


El-avgift/forbruksavgiften

Denne avgiften er det vi kaller for en særavgift som blir lagt på en vare eller tjeneste på momsen. El-avgiften ble iverksatt i 1951 som et tiltak for å skaffe inntekter til staten, samt også begrense strømforbruket. Avgiften gjelder all el-kraft i Norge.


Nettleie - Hvorfor skilles strøm og nettleie?

I Norge er det slik at det finnes mange forskjellige bedrifter som eier og drifter ledningene som gir oss strømmen vi bruker hver dag. Disse er geografisk bestemt og når vi velger strømleverandør velger vi ikke bedriften som vedlikeholder strømledningene. Nettleien betaler altså for utbedring og vedlikehold av infrastrukturen i strøm Norge. Når du betaler strømleverandøren din så betaler du for strømmen du faktisk har brukt. Derfor skilles nettleie og strøm på strømregningen din. Det kan også hende at du som kunde får strømregningen på en faktura og nettleien på en annen. Dette beror på hvilke avtaler som bedriftene har seg i mellom - det vanligste er å få begge på en faktura.


Ta gjerne kontakt med oss på post@ungkapital.no dersom du lurer på noe.