Hva er kryptovaluta og hvordan fungerer det?

Foto: Bildet er betalt for via Canva

Hva er kryptovaluta og hvordan fungerer det?


De siste årene har kryptovaluta blitt et populært betalingsmiddel. Et anerkjent eksempel er Bitcoin, den første og største kryptovalutaen som ble introdusert i 2009. Siden den gang har markedet vokst og vi har blitt introdusert til andre som Etherum, Monero, Cardano, Solana og Polkadot

Hva er kryptovaluta? 

“Kryptovaluta” brukes som en samlebetegnelse på alle typer krypto som finnes på markedet. Kryptovaluta er virtuelle og digitale valuta som bygger på åpne blokkjeder i form av kryptografi. Markedet er desentralisert - altså valutaene kontrolleres verken av nasjonale sentralbanker eller andre finansielle institusjoner. Det vil si at kryptovalutaer kan brukes som et trygt og sikkert betalingsmiddel som kan brukes for å sende penger fritt og direkte mellom ulike personer. For eksempel ved å handle varer og tjenester, eller oppbevare andre verdier.  

Du har både rett til å kjøpe og selge det du selv ønsker – det er fullt lovlig. Men husk at det er skattepliktig ved gevinst.  

Hvilke risikoer kan jeg møte? 

Handel med kryptovaluta er trygt. Du bør lære deg det grunnleggende, og ha kunnskap og forståelse for markedet. Likevel innebærer investeringer risiko. Risikoen er stor for at du kan tape hele det investerte beløpet. 

I Norge har myndighetene etablert strenge regler for håndtering av kryptovaluta transaksjoner og dets gevinster, på grunn av risikoer knyttet til et uregulert marked, hvitvasking, tyveri og hacking. Det er derfor viktig å være oppmerksom på risikoer og konsekvenser ved eget bruk.  

Uventede endringer i pris: Prisene kan svinge mye på kort sikt og kan medføre store tap. Du bør ikke investere mer enn du har råd til å tape. Sørg for å ha en solid bufferkonto som du kan falle tilbake på.  

Manglende regulering: Krypotovaluta er ikke regulert av myndigheter eller sentralbanker. Det gjør at risikoen er høyere for svindel og ulovlig aktivitet. Enkelte kryptovalutaer påstås å være helt usporlige. Andre typer er derimot ikke like anonyme. 

Hacking: Det er utfordrende å forhindre tekniske feil eller hacking. 

Likviditet: Hvis du kjøper en kryptovaluta som ingen vil kjøpe, vil sannsynligheten for tap være større. Du bør være sikker på at kryptovalutaen du ønsker å kjøpe er populær og likvid. Det betyr at det bør være mange nok investorer som handler den samme kryptovalutaen som deg.  

Hvilke faresignaler bør du se etter? 

Ved kjøp av kryptovaluta er det viktig å bruke sunn fornuft. Her er de vanligste faresignalene du bør se etter: 

Falske handelsplattformer: Nettsider som ser profesjonelle og tillitvekkende ut kan lokke deg til å investere i kryptovaluta 

Oppfordring av andre: Vær oppmerksom på andre som oppfordrer deg til å kjøpe en spesifikk kryptovaluta, for eksempel gjennom sosiale medier. Disse kan ha finansielle insentiver, noe som betyr at de ønsker å tjene penger på at du kjøper akkurat denne kryptovalutaen.