Hva er renter og hva betyr det for deg?

Foto: Bildet er betalt for via Canva

Hva er renter og hva betyr det for deg?


Vi ser og hører om renter stadig vekk. Alt fra styringsrente i Norges Bank til renter på lån og sparekontoer. Renter kan bety at du får penger og renter kan bety at du må betale penger, men hva er egentlig forskjellen og hva betyr det for deg? Vi skal nå se på et par forskjellige type renter som kan være relevant for deg.

Definisjon av renter

Rente er kostnaden ved å låne penger (kapital). Denne kostnaden kan sees som en godtgjørelse for at långiveren stiller penger til disposisjon som du låner. Långiveren tar en risiko ved å skulle gi lån til låntakere fordi det er en viss sjanse for at de ikke betaler tilbake det de har lånt. Denne kostnaden kan komme deg til gode ved innskudd i banken eller som kostnad ved betjening av diverse lån.

Nominell rente

Nominell rente er den renten som det reklameres med oftest. Dette er fordi at nominell rente utelater flere gebyrer som for eksempel etableringsgebyr. Den nominelle renten består først og fremst av den renten som selskapet krever inn på det originale lånet ditt. I tillegg så er renten beregnet på 360 dager, mens du egentlig betaler for 365 dager. Det betyr at nominelle renter ikke inkluderer alle omkostningene og beregner ofte færre betalingsdager enn hva som er reelt. Dette betyr at som regel betaler mer enn den nominelle renten, det heter den effektive renten.

Effektiv rente

Effektivrente består av nominell rente + andre påslag, omkostninger og termingebyr. Dog inneholder den ikke gebyrer ved for sen betaling osv. Effektiv rente inneholder alle kostnader forbundet med en korrekt gjennomføring av betalingsplanen tilknyttet lånet. Dersom du utsetter noen betalinger så vil de totale kostnadene øke. Du er nødt til å se på effektiv rente når du vurderer lån!

Renter på lån

Renter på lån er renter som du må betale for å kunne låne penger. På lån er det om å gjøre å ha lavest mulig rente på lånet. Lavere rente på lånet gjør at det blir billigere å ta opp lånet. Vi skal nå se på noen eksempler på Sparebanken Vest sitt VISA GULL Kredittkort:

Ny nominell rente 20,70 % p.a., effektiv 24,13 % p.a.

P.a betyr prosent per år (per anno).

Rente på sparekontoer (Høyrentekonto, BSU ol)

Rente på sparekontoer kommer deg til gode fordi du per se «låner» banken penger. Mange blir nervøse når de hører dette, men dine innskudd er garantert av bankenes sikringsfond på inntil 2 millioner kroner. Det betyr at dersom banken din går konkurs og ikke klarer å betale tilbake sine brukere så vil du automatisk være garantert innskuddene dine inntil 2 millioner. Ved utgangen av hvert år så vil du motta en årsoppgave på dine kontoer (BSU, Høyrente og brukskonto m.m). I denne årsoppgaven vil se om du har renter til gode, det vil man ofte ha på høyrentekontoer. Det du har til gode vil bestestemmes og beregnes ut ifra totalsummen din på kontoen ved årets utgang. Pengene (rentene) vil bli utbetalt ved årets utgang eller neste års inngang.

Styringsrente i Norges Bank

Styringsrenten i Norges Bank er en veiledende rente for långivere som banker og kredittforeninger. Norges Bank endrer styringsrenten for å påvirke bankene til å endre rentene som de vanlige bankene kan tilby sine kunder. Dette betyr at når styringsrenten er lav så blir det billigere for vanlige folk å låne penger fordi bankene senker renten sin. Bankene tilpasser seg styringsrenten + - 1% omtrent. Motsatt blir det dyrere å låne penger når Norges Bank øker styringsrenten. Under Covid-19 så senket Norges Bank styringsrenten til rekordlave 0%. Dette gjorde at flere kunne ta opp lån fordi det blir billigere å ta opp lån. Eksempel:

Eksempel 1:

Lånebeløp: 3 000 000

Effektiv rente: 6%

Renter utgjør 3 000 000 * 0,06 = 180 000,-

Eksempel 2:

Lånebeløp: 3 000 000

Effektivente: 2,5%

Renter utgjør: 3 000 000 * 0,06 = 75 000,-

Som vi ser så lønner det seg altså å ha lavest mulig rente når det kommer til lån.

«10-åringen» og den lange amerikanske renten

I forbindelse med Corona-pandemien og inflasjonsfrykten så har en ny type rente dukket opp i nyhetsbildet. Den lange amerikanske renten også kjent som «10-åringen» er renten på statsobligasjonene i USA. Hovedfaktoren for å kunne drive opp igjen verdien av statsobligasjonene kan være høyere inflasjon. Dersom verdien på 10-åringen skulle øke så øker alternativkostnaden til investorer som er investert på børsen.

Du finner flere gode sparetips ved å følge oss på Instagram, TikTok og Facebook. Dersom du ønsker hjelp med å komme i gang med sparing til din første bolig eller hjelp til å få oversikt over økonomien din så kan du booke en gratis konsultasjonstime på våre hjemmesider eller sende oss en mail på post@ungkapital.no