Nå får studenter ekstra strømstøtte

Foto: Bildet er betalt for via Canva

Nå får studenter ekstra strømstøtte


Strømstøtteordningen er ikke alltid tilstrekkelig for unge og særlig for lavtlønnede studenter. Nå får studenter ekstra stipend for å avlaste for høyere strømpriser, men du må søke om det selv! Vi forteller deg hvem som har mulighet til å søke om strømstipend og hvordan du får det.

Flere studenter har fått mail fra Lånekassen med tilbud om 'Strømstipend'. Hva betyr strømstipendet for deg som privatperson og hvordan skaffer du det?

Nøkkelordet for deg som er student er ordet 'stipend'. Stipend er penger som du slipper å betale tilbake - så lenge du holder deg under inntektsgrensen osv. Med andre ord er dette veldig gunstig for deg!

For å kunne motta strømstøtte er du nødt til å oppfylle noen krav som lånekassen har satt.

NB: Det spiller ingen rolle hvor mye du betaler for strøm eller om du har blitt påvirket av de høye strømprisene.

Lånekassen krever at du oppfølger følgende krav:

  1. Du er nødt til å motta støtte fra Lånekassen i hele eller deler av vårsemesteret.
  2. Du må være borteboer (du kan ikke bo hjemme hos dine foreldre).
  3. At du betaler for strøm eller deler av strømregningen for din leilighet / kollektiv.
  4. Det betyr at strømregningen din ikke trenger å stå i ditt navn.

Dersom du oppfyller disse kravene har du krav på strømstipend - og burde søke om det!

Du kan bli nødt til å dokumentere følgende ved et senere tidspunkt:

  1. Bilde eller kopi av utstedte strømregninger i ditt navn.
  2. Bekreftelse fra utleier at strøm ikke er inkludert i husleien.
  3. Kopi av husleiekontrakt som viser at strømutgifter ikke er inkludert i husleien.

Mange studenter går sammen og spleiser på den totale strømregningen og deler den på antall personer i kollektivet. For dere som ikke betaler strømregningen i eget navn vil nummer 2 og 3 være den beste måten å dokumentere at dere betaler strøm.

For å få strømstøtten er du nødt til å logge inn på www.lånekassen.no og fylle ut et lite skjema. Støtten vil utbetales 2-3 virkedager etter at du har søkt. Alle søknader godkjennes med en gang.

Du kan lese mer om strømstipendet fra lånekassen her.

Ta gjerne kontakt med oss på sosiale medier eller på post@ungkapital.no om du har spørsmål!