Nå stiger matvareprisene - igjen

Foto: Bildet er betalt for via Canva

Nå stiger matvareprisene - igjen


På onsdag 01.februar 2023 stiger matvareprisene igjen, men hvorfor? Om ikke situasjonen var vanskelig nok for de svakeste i samfunnet så blir den ikke bedre etter 01.februar. Småbarnsfamilier, studenter, lavtlønnede og unge må belage seg på å bruke mer penger på mat. La oss undersøke hvorfor det er sånn.

Hvorfor koster ting mer?

Vi har sikkert alle blitt fortalt fra våre besteforeldre at de kunne kjøpe et helt hus for 30 000 kroner eller en skolebolle for 5 øre. Mens du er nødt til å låne mellom 3 og 4 millioner for å kjøpe din første bolig og skolebollen koster nesten 21 kroner på meny i dag. Denne utviklingen er helt naturlig og kalles for inflasjon. Hvorfor er det slik?

Hvorfor stiger prisene onsdag 01.februar?

Matbutikkene setter opp prisene støtt og stadig, men den neste økningen i matvareprisen er litt spesiell. Økningen i matvareprisene som butikken selv setter opp er gjerne små og vanskelige å legge merke til i hverdagen. Men nå på onsdag 01.feb skyldes økningen at produsentene selv setter opp prisen. Altså at de som lager maten selv setter opp prisen som de selger til matbutikkene. Leverandørene kan kun sette opp matprisen 2 ganger i året. Dette betyr at kostnadene til butikkene øker og at de mister profitt eller taper penger – derfor setter matbutikkene opp prisene onsdag 01.februar.

Må vi ha inflasjon?

Forklart på en litt enkel måte så er svaret ja, fordi vi trenger en større pengemengde i takt med økende populasjon og produksjon. Inflasjon i seg selv er ikke skadelig, med mindre den blir for høy. Sentralbanken i Norge (Norges Bank) har det øverste ansvaret for at inflasjonen i Norge ikke blir for høy. Norges Bank ønsker å nå inflasjonsmålet på nær 2 prosent over tid. Dette målet er en av de viktigste faktorene for at økonomien skal ha tillitt og være velfungerende.

Hvorfor er inflasjonen så høy nå?

Du har kanskje fått med deg at det har vært større fokus på inflasjon i den siste tiden. Inflasjonen per desember 2022 lå på 5,9%. Altså litt mer enn dobbelt så høyt som inflasjonsmålet til Norges Bank. Inflasjonsnivået er for høyt og derfor setter Norges Bank opp renten for å kunne dempe inflasjonen i samfunnet.

En av årsakene til at inflasjonen er høy nå er Russlands invasjon av Ukraina. Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina har vesten innført sanksjoner på import av russisk energi – i hovedsak gass. Dette har ført til at energikostnadene har steget for resten av Europa – også for matvareprodusentene. Når det koster mer å lage maten må produsentene også sette opp prisene for å kunne gå med profitt. Dette betyr at butikkene som selger maten til oss (kundene) så må sette opp prisene.

Rammer de svakeste hardest

Mat og dagligvarer er noe vi alle må ha for å overleve. Statistikk viser at rike eller velstående bruker prosentvis mindre penger på mat. Det betyr at lavtlønnede bruker en større andel av inntekten på mat. Resultatet av dette er at folk med lav inntekt sitter igjen med mindre penger på konto etter at alle nødvendige innkjøp er gjort. Slike mekanismer gjør hverdagen vanskeligere for folk flest og holder de rike,  nettopp rike.