Skatteoppgjøret på 1 – 2 – 3

Bildet er betalt for via canva.com

Skatteoppgjøret på 1 – 2 – 3


Noen gleder seg til skatteoppgjøret og noen gruer seg enormt for den beryktede ‘baksmellen’. Hvordan fungerer skatteoppgjøret og hvordan kan du som ung, snu skatteoppgjøret til en positiv opplevelse? Skatteoppgjøret foregår i flere omganger og derfor har vi delt inn i 3 enkle steg for deg.


1.    Skattekort

Alle som har alminnelig skattbar inntekt (betaler skatt eller frikort) – har et skattekort. Skattekortet forteller hvor mye du skal betale i skatt. Skattekortet kan du endre når som helst inne på skatteetaten sine hjemmesider. For de som ønsker å skatte ‘for mye’ med mål om å få igjen på skatten kan justere opp forventet inntekt i skattekortet. Arbeidsgiver henter skattekortet ditt automatisk og betaler skatten for deg. Denne blir trukket fra lønnen din før den blir utbetalt.

2.    Skattemeldingen

Om våren mellom mars og juni startet utsendelsen av skattemeldingen. Skatteetaten sender ut skattemeldingen til alle som betaler skatt. Skattemeldingen fungerer som et slags utkast til ditt endelige skatteoppgjør. Skattemeldingen inneholder blant annet informasjon om din gjeld, inntekt, fradrag og betalt skatt. NB: Tallene skattemeldingen baserer seg på er fra foregående år (året før). Det er viktig at du dobbeltsjekker at disse opplysningene er riktige. Dersom noe informasjon ikke stemmer overens er du pliktig til å endre dette slik at skattemeldingen er korrekt. For de alle fleste vil dette foregå uten særlige problemer, men dersom man har gjennomgått større finansielle endringer i livet, bør man være ekstra nøye. Eksempler på dette kan være skilsmisser, giftemål, nytt tilskudd i familien (barn), nye lån eller kjøp av bolig.

For de fleste unge og spesielt studenter så er BSU-fradraget det mest relevante og viktigste fradraget. Når vi snakker om avkastning ved sparing i BSU-konto så vil du teknisk sett få avkastningen din i form av et skattefradrag. Det betyr at dersom du oppfyller alle krav til BSU med skattefradrag, vil få tilbake 20% av innskutt beløp som skattefradrag på skatten.

Veldedige organisasjoner som Røde Kors og Amnesty har også omtrent 30% skattefradrag av donert beløp. Maksgrensen for donasjoner til veldedige organisasjoner er 50 000 kroner per år. Minstebeløp for fradrag i skatteoppgjøret er 500 kr.


Datoer tilknyttet skattemeldingen og skatteoppgjøret for 2022:

NB: Du vil bli varslet på SMS og epost når din skattemelding er klar. Ofte krasjer skatteetaten sine hjemmesider fordi alt for mange logger seg inn samtidig uavhengig om de har fått varsling eller ei.


16. mars 22

Skatteetaten sender starter å sende ut skattemeldingen både digitalt og på papir.

23. mars 22

Skatteoppgjøret starter (utbetaling eller krav om tilbakebetaling). Det vil gå fortløpende frem til og med juni. Innen juni er omme, vil alle ha mottatt sitt oppgjør fra skatteetaten.

4. april 22

Innen fjerde april vil alle ha mottatt sin skattemelding.

30. april 22

Frist for å levere inne endringer for skattemeldingen.


2.2 Gevinst og tap på aksjehandel  

Dersom du har handlet aksjer og realisert posisjonen din (du har solgt aksjene dine igjen) så kan det forekomme skatteforpliktelse. Summen av alle skatteforpliktelsene dine vil bli lagt til beløpet som du skylder. La oss se på et eksempel ‘Kari Nordmann’:

           La oss si du har realisert flere aksjeposisjoner og solgt med gevinst

-       Til sammen skal du skatte 10 000 for aksjene du har solgt med gevinst

-       Du har forutsett helt nøyaktig hvor mye du skal tjene og har betalt 100 000 kr i skatt i tråd med inntekts-skatten på skattekortet.

På grunn av skatten som må betales ved realisasjonen av aksjepostene så havner Kari Nordmann 10 000 bakpå og får en baksmell. Dette skjer selv om hun har skattet helt korrekt i forhold til inntekten hun har hatt fra sin vanlige arbeidsgiver.


For å unngå slike situasjoner så kan hun skatte litt ekstra hver måned. Dette gjør hun ved å skru opp sin forventede inntekt i skattekortet i året før skatteoppgjøret.

NB: Det er forskjell på skatteregler i ASK og AF kontoer


2.3 Får du igjen på skatten eller blir det baksmell?

Det første mange av oss gjør er å bla helt ned til bunnen av skattemeldingen for å se om vi enten har ‘til gode’ (du får igjen på skatten) eller ‘skatt du må betale’ (baksmell). Når du har sett over at alle opplysningene er korrekte så må du sende inn en bekreftelse. Dette gjøres veldig lett ved et par tastetrykk i bunnen av skattemeldingen.


3.    Skatteoppgjøret

Når skattemeldingen er innsendt og bekreftet av skatteetaten så vil utbetalingen skje fortløpende. Utbetalingen kan skje så fort som en uke etter du har mottatt skatteoppgjøret i skatteetaten. Senest vil du motta din utbetaling innen juni – dersom du har skatt til gode.  


For fullstendig oversikt over skatteetatens regler og funksjoner anbefaler vi å besøke www.skatteetaten.no.

Dersom du trenger hjelp med din privatøkonomi så kan du sende oss en DM på Instagram, TikTok eller sende oss en mail på post@ungkapital.no