Personvernerklæring

Ung Kapital AS

org.nr 928 807 967  

 

Personopplysninger vi samler inn og behandler

·  Grunnleggende informasjon: Navn, fødselsnummer

·  Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, epostadresse

·  Konto og profilinformasjon: Innstillinger, preferanser.

·  Betalingsinformasjon: Transaksjonsinformasjon, betalinsmiddel

·  Kundehistorikk og kundeengasjemnet: bestillings- og lveringsopplysninger, handlekurvbevegelser, rabattkoder, lojalitetsprograminformasjon, aktive produkter og avtaler samt produkter og tjenester du har hatt tidligere, hvor mye of hvor ofte de brukes, status på produkt/tjenester

·  Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om engetene du bruker

·  Cookies: se ved å klikke

 

 

Personopplysningene samles på flere måter, men i de fleste tilfeller direkte fra deg. Dem kan også genereres i forbindelse med at du bruker tjenester/produkter vi tilbyr.

 

Hvordan vi bruker dine personopplysninger

Dine personlige opplysninger blir brukt for at vi best mulig skal kunne aktualisere våre avtaler med deg som kunde. Denne informasjonen blir brukt når du bestiller en tjeneste eller et produkt fra oss. Behandlingen av denne informasjonen er nødvendig for å aktualisere avtalen som er inngått mellom deg som kunde og oss som leverandør av gitt tjeneste eller produkt.

 

Administrasjon av kundeforhold

For å sikre deg som kunde hos Ung Kapital den beste mulige kundeservicen, brukes personopplysningene til følgende aktiviteter: kundeservice, klagebehandling, feilretting av kundeforhold og andre aktiviteter som faller under oppgaven å gi kundeservice.

 

Rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger for dette formålet er grunnet at den er nødvendig for å aktualisere avtaler som er inngått med deg som kunde.

 

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

 

Ung kapital arbeider hver dag for å utvikle produkter og tjenester for å gjøre privatøkonomi enklere å forstå. For å gjøre tjenester og produkter best mulig for deg brukes ulike former av personopplysninger:

·  Kundeaktivitet

·  Kundehistorikk

·  Konto

·  Profilinformasjon

·  Data fra google analytics

·  Sosiale medier

 

Rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger for dette formålet er vår berettigede interesse.

 

 

Tilpasset brukeropplevelse

 

Som aktør ønsker vi at din brukeropplevelse av våre produkter og tjenester skal være så god som mulig. Derfor personaliserer vi brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold ved bruk av personopplysninger. Denne informasjonen blir også delt med google adsense for å gi deg personlig reklame på våre nettsider.

 

Rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger for dette formålet er vår berettigede interesse.

 

Salg og markedsføring

 

Dine personopplysninger blir brukt i forbindelse med salg og markedsføring av våre tjenester og produkter. Dette kan være gjennom at du mottar nyhetsbrev, salg, eller andre typer markedsføring på ditt telefonnummer eller epost som er sendt fra oss.

 

Rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger for dette formålet er vår berettigede interesse.

 

Selvfølgelig kan du som kunde reservere deg fra å motta epost, SMS eller annen type elektronisk markedsføring fra oss. Ung Kapital AS kan be deg om samtykke til å bruke dine personopplysninger til profilering, dette brukes for å utlede interesser og behov på bakgrunn av dine personopplysninger. Dette med hensikt for at markedsføringen vår skal være mer relevant for deg som er kunde hos oss.

 

Systemovervåking, feilretting mm.

 

For å sikre oppetid, og sømløs bruk av våre produkter og tjenester overvåker vi systemer for feil og problemer. Noen av disse prosessene kan innebære lagring og behandling av dine personopplysninger.

 

Rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger for dette formålet er vår berettigede interesse.

 

Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger

 

Din sikkerhet samt vårt ansvar for å beskytte brukere og Ung Kapital AS mot svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger, gjør at vi behandler personopplysninger som en del av ovennevnte arbeid.

 

Rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger for dette formålet er vår berettigede interesse.

 

 

Overholde rettslige forpliktelser

 

Ung kapital kan i enkelte tilfeller være pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til diverse rettslige forpliktelser. Slike enkelte tilfeller er til eksempel knyttet til salg, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven.

 

Rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger for dette formålet er våre rettslige forpliktelser som påhviler oss.

 

Dine rettigheter

 

Rett til innsyn

 

Kunder hos Ung Kapital AS har rettighet til innsyn av lagret personopplysninger som er frembrakt som omhandler eller er skapt av kunden selv. Du kan be om kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

 

Dette kan gjøres gjennom å ta kontakt via: kundeservice@ungkapital.no

 

Rett til korrigering av personopplysninger

 

Ung Kapital AS har som plikt å påse at personopplysningene dine er så rette og oppdaterte som mulig. Dette medgir deg retten til å be oss rette eller supplere opplysninger som er misvisende eller feilaktige.

 

Dette kan gjøres gjennom å ta kontakt via: kundeservice@ungkapital.no

 

 

Retten til sletting av personopplysninger

 

Ung Kapital AS er pliktig til å påse at du kan få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan når som helst be om sletting av dine personopplysninger. Ung Kapital AS vil etter beste evne slette all personopplysninger som vi innehar, merk at informasjon som vi må ta vare på etter til eksempel bokføringsloven ikke vil bli slettet. Dette grunnet til hensyn for våre rettslige forpliktelser.

 

Dette kan gjøres gjennom å ta kontakt via: kundeservice@ungkapital.no

 

 

Begrensning av behandling av personopplysninger


Du som kunde har full rett og mulighet til å begrense vår innsamling av dine personopplysninger. Dette kan gjøres gjennom å administrere samtykker og/eller reservasjoner i våre løsninger.

 

Protestere mot en behandling av personopplysninger

 

Du som kunde har rett til å protestere på våre behandling av dine personopplysninger, dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining.

 

Dette kan gjøres gjennom å administrere samtykker og/eller reservasjoner i våre løsninger, eller via mail til: kundeservice@ungkapital.no

 

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

 

Dette kan gjøres gjennom å ta kontakt via: kundeservice@ungkapital.no

 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

 

Dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven, ta gjerne kontakt med oss først gjennom en kanal du ønsker, eks: sosiale medier, e-post, telefon osv. Vi håper selvfølgelig du vil ta kontakt med oss først.

 

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger, dette gjør du til Datatilsynet.